• Poniedziałek, 22 lipca 2024

Analiza konferencji i wydarzeń biznesowych w Krakowie

Kraków jest dobrze znany jako miejsce atrakcyjne z punktu widzenia przedstawicieli świata biznesu, a wyniki raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016 - Poland Meetings and Events Industry Report 2016" mogą być tego znakomitym potwierdzeniem. Premiera dokumentu miała miejsce podczas Meetings Week Poland 14 marca 2016, wynika z niego przy tym, że na 5553 spotkania zgłoszone w Małopolsce, aż 5196 miało miejsce właśnie w Krakowie.

Oczywiście, spotkania biznesowe różnią się między sobą, a różnorodność ta jest widoczna także w przytaczanym raporcie. Wynika z niego, że w 68 procentach przypadków mieliśmy do czynienia z konferencjami i kongresami, 3 procent spotkań to wydarzenia korporacyjne, kolejne 3 procent – targi, a 26 procent to coraz modniejsze w ostatnich latach spotkania motywacyjne. Spotkania biznesowe organizowane w Krakowie zwracają zresztą na siebie uwagę z jeszcze jednego powodu, właśnie tu odbywa się bowiem nawet 15 procent spotkań krajowych. Oczywiście, w tym zestawieniu Kraków nie jest wcale liderem, bezkonkurencyjna wydaje się bowiem Warszawa, w której organizuje się niemal 4 na 10 spotkań.

Z raportu wynika również, że liczba organizowanych w Krakowie spotkań o charakterze biznesowym systematycznie rośnie. W roku 2014 w Małopolsce mieliśmy do czynienia z 4202 spotkaniami, z czego w stolicy województwa odbyło się ich aż 3976. W roku 2014 najpopularniejsze były konferencje i kongresy stanowiące 61 procent wszystkich spotkań, popularnością cieszyły się jednak również wydarzenia korporacyjne, które obejmowały 19 procent eventów. Wydarzenia motywacyjne stanowiły 17 procent wszystkich spotkań, a 3 procent wszystkich imprez stanowiły imprezy targowe.

Rok wcześniej w Małopolsce doszło do 3885 spotkań biznesowych, z czego w Krakowie miały miejsce 3413 wydarzenia tego rodzaju. W tym roku też wyraźna była dominacja kongresów i konferencji stanowiących 75 procent wszystkich wydarzeń. Wyraźnie ustępowały im wydarzenia korporacyjne utrzymujące się n poziomie 14 procent oraz wydarzenia motywacyjne stanowiące 8 procent. Również w 2013 roku trudno było zaliczyć Kraków do miast targowych, wydarzenia tego typu stanowiły bowiem zaledwie 3 procent wszystkich imprez.

Analiza raportów pochodzących z lat 2014-2016 pozwala nam stwierdzić, że najpopularniejszymi spotkaniami biznesowymi organizowanymi w Krakowie niezmiennie pozostają konferencje i kongresy. Na uwagę zasługuje również to, że systematycznie rośnie liczba spotkań, które są raportowane. Tendencja ta jest zauważana też przez autorów omawianego raportu. Ci uważają zresztą, że nie dzieje się tak wcale bez przyczyny, nie można byłoby bowiem mówić o sukcesie, gdyby nie spójne działania promocyjne podejmowane przez miasto i obiekty.

Właśnie one wzmacniają wizerunek Krakowa jako miasta, w którym warto się spotykać. Jednocześnie na przestrzeni lat spada liczba wydarzeń korporacyjnych, choć wcale nie mamy do czynienia z pustką, ich miejsce zajmują bowiem spotkania motywacyjne cieszące się ogromną popularnością.