• Wtorek, 18 czerwca 2024

Jak pogodzić wyjazd służbowy z rodziną?

Podróż służbowa z dzieckiem

Podróże służbowe mogą trwać nawet kilka dni i będzie się to wiązało z wyjazdem do innej miejscowości niż ta gdzie się mieszka. Firmy dla swoich pracowników chętnie obecnie organizują różnego rodzaju konferencje w luksusowych hotelach połączone z noclegami. W większości przypadków dla pracowników będzie to się wiązało z koniecznością rozłąki z rodziną. Pracodawcy oczywiście nie wolno wysyłać pracownika w podróż służbową, jeśli ma dziecko do 4 lat i nie wyrazi na to zgody. W praktyce jednak okazuje się, że chcąc utrzymać dobre relacje z pracodawcą trzeba na taki wyjazd się godzić. Nie ma szczególnych regulacji prawnych, które odnosiłyby się do rodziców, którzy samodzielnie wychowują dziecko.

Rozłąka z dzieckiem

Wyjazd służbowy będzie trudnym rozstaniem zarówno dla rodzica jak i też będzie to trudny okres dla dzieci. Najmłodsi najczęściej bardzo źle znoszą nawet najkrótszą rozłąkę z rodzicami. Dobrze będzie, jeśli w tym okresie opiekę nad dzieckiem będzie sprawować przynajmniej jedno z rodziców. Niekiedy jednak i to nie będzie możliwe i w takim przypadku dziecko będzie musiało zostawać z opiekunką albo z dziadkami. Dlatego często po powrocie rodzice starają się rekompensować dziecku taką rozłąkę i swoją nieobecność.

Wyjazd razem z dzieckiem

Jeśli taka możliwość istnieje to najlepszym rozwiązaniem będzie wyjazd służbowy razem z dzieckiem. Obecnie jest już bardzo wiele ofert, które kierowane są bezpośrednio do rodziców, którzy nie chcą rozstawać się ze swoim dzieckiem nawet w czasie podróży służbowych. Okazuje się, że hotele obecnie są przygotowane już na przyjęcie gości razem z dziećmi. W czasie spotkań firmowych będzie trzeba także zająć się przygotowaniem czasu dla dzieci. Tutaj najważniejszy będzie potencjał jaki w tym zakresie będzie posiadał dany hotel. Chodzi o to, by był w stanie stworzyć dla dzieci interesującą ofertę, dzięki czemu w czasie firmowych zajęć rodzica dziecko nie będzie się nudziło.